Eduroam Ağına Katıldık


Web Yönetim Paneli Eğitim Videoları Yayınlandı


İnternet Kullanım İstatislikleri Yayında


09 Nisan 2020 Perşembe 16:00-17:00

WEB Yönetim Paneli Eğitimi Tüm Daire Başkanlıklarının Katılımı İle Verildi


09 Nisan 2020 Perşembe 16:00-17:00

ÜBYS Şifre Değitirme Videosu Yayınlandı