Personel ve Öğrenci Kimlik Kartlarının 2. Kez Çıkartılması


Üniversitemizde görev yapmakta olan personel ve öğrenciler için hazırlanan kimlik kartlarının kaybedilmesi, çalınması, tahrip olması gibi durumlar sonucunda (birim ve ünvan değişiklikleri hariç) kimlik kartlarının yeniden çıkartılmak istenmesi halinde ikinci kart basım maliyetini karşılamak adına ilgililerden 100,00 TL (yüz lira) talep edilmesine, söz konusu ücretin Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının TR40 0001 0015 0788 5994 2350 01 iban numaralı hesabına yatırılmasına Üniversitemizin 28.07.2023 tarih ve 28-7 sayılı Yönetim Kurulu ile karar verilmiştir.

Diğer Haber ve Duyurlar
Ekli Dosyalar
Dosya Eki Bulunamadı!