Görev Tanımları

Bilgi İşlem Daire Başkanı

Mühendis

Çözümleyici

Programcı

Teknik Hizmetler

Teknisyen

Tekniker(Sürekli İşçi)

Taşınır Kontrol Yetkilisi

Bilgisayar İşletmeni